top of page

Choose your pricing plan

 • קורס בינה בכיתה

  799₪
  מתאים ללמידה בקצב אישי
   
  • צפייה בהקלטות הקורס בינה בכיתה
  • אפשרות להצטרף לקהילת הלומדים ולקבל תמיכה
  • קבלת תעודת סיום על מילוי חובות הקורס
bottom of page