top of page

רצוי שכלי הבינה המלאכותית היוצרת לא יצמצמו את הסקרנות האנושית- פרופ' אורן צוקרמן

ד"ר לימור ליבוביץ

9 באוג׳ 2023

סקרנות, יצירתיות ותחושת משמעות מאויימים בעידן הבינה המלאכותית היוצרת

הסקרנות היא הכוח המניע את האנושות מאז ומעולם. איך כניסת כלי הבינה המלאכותית עשויה להשפיע על הסקרנות האנושית המשותפת לילדים ולמבוגרים? אני ממליצה לקרוא את הכתבה בTEC12 בה התראיין פרופ' אורן צוקרמן, ראש התוכנית לאינטראקציית אדם-מחשב (HCI) וראש מעבדת החדשנות והמדיה Milab באוניברסיטת רייכמן. פרופ' צוקרמן מתייחס לתחרות בין הטכנולוגיים שמנסים לחקות את המוח האנושי לבין בני האדם שמפחדים שהמכונות יחליפו אותם והם יאבדו את המשמעות. הוא מתאר את ההחלפה הזו כטעות גדולה ומסביר כיצד ניתן לייצר טכנולוגיה חכמה שתסייע לאנשים לעשות את מה שהם עושים- אבל טוב יותר, מדויק יותר, אנושי יותר. בוודאי לא להחליפם או לקחת מהם משמעות/ פרנסה/ יחסים עם אנשים אחרים בתוך הקהילות. אני רוצה להמשיך את דבריו ולתאר את התקופה הגותית. בתקופה הגותית אדריכלים בנו עבור הכסיה קתדרלות עצומות שגרמו לאדם להיראות קטן והאדירו את עבודת האל. גם היום התפרצות הטכנולוגיות של בינה מלאכותית יוצרת מעוררות את החשש של פגיעה באנושי. לדוגמה, הצמצום של האדם ל"מיכל מלא במידע" שאפשר לשכפל ולהחליף פוגעת במהות של היותנו אנושיים. אנחנו מרגישים, חושבים ומקיימים תקשורת עשירה עם זולתנו באופן שנותן לנו ערך בלי קשר למידע. יש לנו משהו שלדעתנו לא ניתן לכמת למספרים, לא ניתן "לייעל" וגם אין צורך בכך אם הזה מקטין את תחושת העצמי שלנו.

bottom of page